Normes d’ús

 1. Està obert a la participació de tothom.
 2. No cal registrar-s’hi. Només has d’introduir el teu nom i cognoms, una adreça de correu electrònica i la teva consulta.
 3. La conversa és completament pública. Qualsevol persona pot veure el contingut d’aquesta.
 4. Periodicitat: es farà una sessió mensual (excepte el mes d’agost). La data de realització de cada sessió s’anunciarà amb suficient antel·lació en el Blog de l’Alcaldessa, mitjans i xarxes socials municipals.
 5. Hi haurà un històric de “trobades digitals” en les quals es podran consultar les converses de sessions anteriors.
 6. Dos dies abans de la data de la trobar s’obrirà un torn de preguntes per a les persones que no puguin connectar-se el dia i l’hora de la sessió. Aquestes preguntes, amb les seves corresponents respostes, seran publicades en el moment de l’inici de la trobada digital.
 7. Les sessions duraran 1 hora, aproximadament. Les qüestions que no donin temps a contestar-se en directe, seran respostes per l’alcaldessa en dies posteriors i publicades a l’històric de les trobades digitals.
 8. Totes les preguntes, comentaris i qüestions han de ser plantejats de forma correcta, amb educació i respecte per tothom i per les qüestions i comentaris que es publiquin.
 9. La trobada digital tindrà un/a moderador/a que rebutjarà les preguntes que no s’ajustin a aquestes normes.
 10. Les qüestions plantejades poden fer-se en català o castellà.
 11. Les preguntes i comentaris poden ser editades per tal de corregir possibles faltes ortogràfiques. En cap cas es canviarà el sentit de la pregunta o comentari plantejat.
 12. S’intentarà que tothom pugui participar. Per tant, si una persona ja ha fet una pregunta o comentari i en planteja una altra, es donarà prioritat a una altra persona que no hagi participat encara.
 13. La temàtica de la trobada digital es limitarà estrictament a qüestions sobre la ciutat, excepte en el cas de tractar-se d’una sessió especial, la qual cosa s’especificarà concretament. Amb l’objectiu que durant l’hora de durada de l’espai hi hagi diversitat de temes, s’evitarà la repetició de qüestions iguals o semblants.
 14. Si es detecta la reiteració per part d’una mateixa persona del no compliment d’aquestes normes, es bloquejarà el seu accés a d’altres sessions.
 15. Aquestes normes poden variar depenent de les necessitats i canvis detectats en determinats moments.

L’Ajuntament de Castelldefels no es fa responsable de les propostes, suggeriments o queixes que puguin fer els usuaris de la trobada digital de l’alcaldessa.