Entrades

Amb la platja no s’hi juga

Com a govern municipal denunciem la manca de planificació de les obres del tercer tram del Passeig Marítim i exigim responsabilitat al ministeri i a l’empresa constructora. Durant la temporada d’estiu més d’un milió de persones passen habitualment per les platges de Castelldefels. Això indica la força motora d’aquest pulmó blau que tenim. Però aquest any ens trobem amb un nou desafiament que està posant a prova a veïns, veïnes i restauradors de Castelldefels. Es tracta de les obres d’ampliació del tercer tram del Passeig Marítim. Les desavinences econòmiques entre Tecsa, l’empresa adjudicatària, i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, administració que finança les obres i que és l’encarregada d’executar-les; ens han deixat un Passeig Marítim totalment aixecat i unes obres paralitzades durant un mes i mig. Aquesta paràlisi perjudica greument la mobilitat dels veïns residents i la dels turistes ocasionals, a més de provocar un important dany econòmic per als negocis de restauració ubicats a la zona afectada. Quan estàvem a l’oposició ja vam denunciar que el pressupost de l’obra era del tot insuficient per a garantir la construcció d’una infraestructura d’aquesta magnitud. A més, les obres s’haurien d’haver començat al mes de setembre, un cop finalitzada la temporada de bany, per evitar els inconvenients que aquests treballs generarien a la nostra platja. Com a govern municipal exigim al ministeri que prengui les mesures pertinents per agilitzar l’obra i que es minimitzin al màxim les molèsties. Es del tot inadmissible que les dues parts –ministeri i empresa constructora- no compleixin amb el compromís adquirit a l’hora d’executar l’obra.

Candela López Tagliafico

Castelldefels. 01.08.2015