Sé el que vàreu dir a l’últim Ple (Sobre l’encert de fomentar la gestió pública o Més serveis per menys cost)

A l’última sessió del Ple municipal vam aprovar 4 encàrrecs a les nostres empreses municipals: Jarfels i SAC. Va ser un encert simplificar l’organigrama d’empreses municipals i passar de 5 empreses (3 municipals i 2 privades) a les 2 empreses municipals que actualment s’encarreguen de garantir els serveis de neteja viària i recollida de residus, de conservació i millora dels espais verds, d’aparcament en zona blava (a partir de l’abril també a la platja) i d’habitatge. Un mateix equip directiu amb visió global de la ciutat, escollit per processos professionals oberts i transparents, està dedicat a garantir el bon funcionament dels serveis però, a més, la gestió pública fa que els beneficis industrials de les empreses privades desapareguin i, per tant, que totes les despeses empresarials es destinin a millorar el servei. I és evident que, essent empreses municipals, hi ha molt més control per garantir que es destinen tots els recursos invertits als serveis establerts. Per tant, amb menor estructura i a un menor cost, garantint les condicions laborals del treballadors, els serveis són millors.

A Castelldefels trenquem mites. Les ideologies hegemòniques d’avui s’han encarregat de crear un mite segons el qual és en la iniciativa privada on es concentra la qualitat i l’eficiència, la professionalitat i el savoir faire, la creativitat i la innovació, l’excel·lència d’un bon servei. Dit d’una altra manera, tot allò públic és pitjor que el que és privat. Revisem les dades.

Jarfels deixarà de prestar serveis a privats. No té sentit que una empresa municipal competeixi amb la iniciativa privada de persones autònomes que poden oferir el mateix servei i, per tant, suprimir –lo de la cartera de Jarfels ajuda, indirectament, a jardiners autònoms que es guanyen la vida prestant aquest servei a cases particulars. L’encàrrec a Jarfels té un cost de 3,3 milions d’euros, un 5% superior que l’any passat. Aquesta pujada respon a l’increment de personal per al manteniment del mobiliari urbà i a la millora del manteniment de la franja forestal. Jarfels també farà treballs de manteniment i millora de l’arbrat urbà, més poda, més flors com s’ha vist fa pocs dies en diversos punts de la ciutat.

Les millores i els beneficis són força evidents en el servei de neteja viària i recollida de residus que va ser remunicipalitzat l’abril de 2017. Més treballadors, més maquinària –més eficient i sostenible i amb la novetat de disposar d’una fregadora-, més freqüència, més dedicació a tots i cadascun dels racons de la ciutat, més atenció a la ciutadania –amb el servei de whatsapp i el de neteja de pintades- són els trets característics de l’encàrrec que que té SAC per desenvolupar aquest servei per un import de 5,6 milions d’euros. Mentre que l’oferta més econòmica que va fer una empresa privada durant el mandat anterior era per un import de 6,1 milions d’euros per molts menys serveis, amb 500.000 euros menys, SAC posarà 10 màquines escombradores al carrer (l’ofertant privat n’hauria posat 8), les freqüències seran sensiblement altes (tant en laborables com en festius, doblant, triplicant, quintuplicant o incrementant –depenent de la zona de la ciutat- les que proposava l’empresa amb qui fem la comparació) i tindrà entre 93 treballadors i treballadores –en temporada baixa- i 110 –en temporada alta- netejant Castelldefels (front als 78 fixes que oferia l’empresa citada).

SAC també és l’empresa encarregada de gestionar i explotar l’estacionament en zona blava del casc urbà de Castelldefels, la de la platja també formarà part d’aquest paquet a partir de l’abril, moment a partir del qual, aquest servei proporcionarà 2,7 milions d’euros d’ingressos a l’ajuntament dels quals n’haurà de pagar un cost d’1,7, és a dir, l’ajuntament en traurà un benefici net d’1 milió d’euros. Però això no és tot. El fet que l’ajuntament sigui el recaptador directe i li aboni a SAC els serveis prestats, fa que tinguem més control públic sobre el bé públic.

Per últim, SAC també tindrà feina en tot el que fa referència a l’habitatge, tot i no ser una competència municipal. Serà qui gestionarà els 111 immobles de patrimoni immobiliari de la ciutat així com l’Oficina Local d’habitatge encarregada d’atendre i d’assessorar la ciutadania en tot aquest àmbit (lloguer, compra, eficiència energètica, ajuts a la rehabilitació, etc.). Qui executa el servei és una empresa municipal, és a dir, pública i, per tant, enfoca tots els seus esforços en millorar l’habitatge de Castelldefels tant pel que fa a determinar el nivell d’envelliment dels 111 immobles com pel que fa a la intervenció en problemàtiques com els habitatges buits o la presència de paneroles en alguns edificis.

En definitiva, només es tracta de fer servir els recursos per prestar un bon servei i gestionar-lo de forma transparent i democràtica de manera que la ciutadania tingui mecanismes de control i de decisió reals i no quedi cap escletxa per malversar el diner públic.

Incorporar treballadors en llocs de treball dignes, flexibilitat en la gestió, estalvi del benefici industrial i de l’IVA, fan que els serveis siguin millors i que els diners públics siguin per a l’erari públic, és a dir, per millorar les condicions de vida de la ciutadania que, al cap i a la fi, hauria de ser l’objectiu principal de totes les administracions.

Com més gestió pública, més atenció a l’interès general i al bé comú. Com més entitat i cos tinguin l’ajuntament i les nostres empreses municipals, que són de totes i tots i per a totes i tots, més milloraran les condicions de vida de la ciutadania. Pas a pas, amb aquesta bona gestió pública, demostrem que Castelldefels està en bones mans.