EL NOU SERVEI DE RECOLLIDA ARRIBA AL TEU BARRI

L’1 d’abril de l’any passat, entrava en vigor la remunicipalització del servei de neteja i recollida de residus. Això va suposar l’inici d’una sèrie de canvis en el servei que progressivament s’han anat consolidant amb l’increment de freqüències de neteja a tots els barris, amb nova i més maquinaria, també més sostenible, amb més gent treballant al carrer  i, malgrat que encara hi ha camí per recórrer, avui podem afirmar que la qualitat del servei de neteja a la ciutat ha millorat.

En aquesta sèrie de canvis, des de fa uns dies, s’estan instal·lant els nous contenidors de residus, un procés que ja fa mesos s’iniciava amb la col·laboració de les associacions de veïns de tots els barris, amb qui hem dut a terme reunions compartint les ubicacions i els criteris a tenir en compte. Sabem que col·locar contenidors a la via pública no es feina fàcil, per això hem volgut fer-ho contant amb les opinions de la ciutadania, a través del punt d’informació itinerant, informant a peu de carrer sobre qualsevol dubte, o a través del telèfon 627 314 794. També podeu trobar més informació a www.castelldefels.org/recicla.

Amb la implantació dels nous contenidors, a més de disposar d’una infraestructura més moderna i amb més prestacions, fomentem la recollida selectiva, una fita prioritària per a les ciutats del segle XXI ja que la cura del medi ambient és primordial per assegurar el futur de les generacions futures. És amb aquest objectiu que els estem agrupant en illes ecològiques complertes, és a dir, que unifiquem els cinc contenidors per a les cinc fraccions de residus a tots els punts de recollida.

Separar els residus beneficia el nostre entorn perquè evitem la destrucció d’espais naturals, estalviem aigua i energia i reduïm les emissions de CO2 però, a més, fomenta l’economia verda, per tant, la creació de llocs de treball qualificats, i genera compensacions econòmiques per als municipis que acaben sent recursos per invertir en millores de la ciutat.

És de l’ecologisme la frase “Pensa globalment, actua localment”, un eslògan que apel·la a la capacitat de tots i cadascun de nosaltres de contribuir a la preservació del medi ambient i de frenar el desgast brutal que ha patit durant les últimes dècades. La implicació dels veïns i veïnes, dels comerços, dels restauradors, dels hotelers, dels turistes, és clau per aconseguir que la ciutat estigui més neta i que sigui més sostenible. El futur és a les nostres mans.

Sé el que vàreu dir a l’últim Ple (Sobre el dret a l’habitatge)

A la sessió del Ple municipal, els veïns i les veïnes de tres edificis de la nostra ciutat, on viuen en règim de lloguer, van exposar la situació que estan patint a causa de la proximitat de la data de finalització dels seus contractes. La propietat els ha comunicat que hauran d’abandonar el seu habitatge si no és que estan disposats a assumir l’increment de renda que els proposen, que pot arribar a ser del 40% en alguns casos.

Aquest cas no ha tingut el mateix resso als mitjans de comunicació que el que ha tingut el de Sant Joan Despí. Aquests dies, els mitjans de comunicació han fet resso de la situació que pateixen els llogaters de l’edfici situat a l’Avinguda Tarragona número 113 de Sant Joan Despí. El cas de Sant Joan Despí i el de Castelldefels són molt semblants. En ambdós casos es tracta d’edificis que han estat en mans de la SAREB; en ambdós casos la SAREB els ha venut a fons d’inversió o fons voltor”; en ambdós casos, en finalitzar el contracte de lloguer, aquests fons d’inversió o fons voltor comuniquen als llogaters que o paguen més o no els renovaran el contracte.

El 2012 es va crear la SAREB, popularment coneguda com a “banc dolent”. L’objectiu de la seva creació era que abosrbís els actius tòxics dels bancs, és a dir, terrenys i edificis que s’havien desvaloritzat. El que hauria pogut ser un mitjà perquè l’habitatge tingués un ús social es va convertir en una font més d’especulació del mercat immobiliari. La SAREB gestiona 100.000 habitatges a tot l’Estat. D’aquests, 39.156 es troben a la zona metropolitana de Barcelona. Una part de la solució per fer polítiques d’habitatge seria que la SAREB posés a disposició de les administracions públiques aquest parc del qual disposa. Al contrari, opera com un fons d’inversió més del mercat immobiliari. La SAREB no només és un dels agents del problema dels veïns esmentats anterirorment, a Castelldefels en tenim un altre exemple al C/Santiago Rusiñol. La SAREB n’és la seva responsable i, malgrat que és coneixedora de l’interès de l’ajuntament de convertir-lo en un edifici d’habitatges per atendre els col·lectius més necessitats, no els ha posat a la seva disposició.

Al mateix temps, el que semblava que era una situació que es limitava a grans ciutats com Barcelona com a conseqüència de la turistificació, arriba a ciutats com la nostra. I és qui va provocar la bombolla immobiliària fa 10 anys ha trobat un nou filó: la bombolla del lloguer. Repassem algunes dades. Entre 1997 i 2007, es van construir 6,6 milions d’habitatges, una quantitat gairebé igual a les que van construir França, Itàlia i Alemanya juntes. Durant la mateixa dècada, mentre els salaris s’incrementaven en un 30%, el preu de l’habitatge ho feia en un 300% tot i que hi havia més oferta que demanda. Des de 2008, s’han produït més de mig milió de desnonaments a tot el territori de l’Estat dels quals un 50% han estat d’habitatges de lloguer. El 2017, el preu del lloguer en el conjunt de l’Estat ha tingut un increment del 18,4% i a la demarcació de Barcelona ha patit un augment del 8,8% mentre que a Castelldefels ha estat del 21,5%, un percentatge molt alt tenint en compte que a la ciutat de Barcelona, la més cara de l’Estat, es va produir un decrement del 2,4% i que, actualment, el preu mitjà del m2 a la nostra ciutat se situa en els 16,10 euros, només 1,40 euros per sota de Barcelona, mentre que els salaris només s’han incrementat un 1,41%.

Calen lleis que limitin els preus del lloguer, que regulin el mercat de l’habitatge i que en frenin la seva utilització com un element especulatiu més. Cal invertir en polítiques que garanteixin l’accés a l’habitatge per part de tothom. La llei que regula el lloguer (la LAU) desprotegeix els llogaters i no hi ha cap llei que posi la funció social de l’habitatge com a principi bàsic. L’habitatge hauria de ser un dret amb la mateixa consideració que tenen la salut i l’educació i hauria d’estar protegit de ser objecte d’especulació i hauria d’estar garantit per a tothom. Però la realitat queda molt lluny d’aquesta consideració. Malgrat que el dret a l’habitatge està reconegut com a tal, la llei no l’empara com a tal i deixa en mans del mercat un bé que és de primera necessitat.

Mentrestant, els ajuntaments, la institució més propera a la ciutadania, no tenim marge de maniobra per actuar amb solvència i celeritat ja que no tenim competències en matèria d’habitatge i ni la SAREB ni els fons d’inversió ni les entitats bancàries –que al cap i a la fi tenen la clau per resoldre la situació perquè ostenten la propietat de la gran part dels habitatges buits- no tenen cap obligació de donar-nos prioritat per disposar de parcs d’habitatge que puguin cobrir les necessitats de la ciutadania.

Els grups de l’Equip de Govern Municipal a proposta de Movem vam presentar una moció en defensa del dret a l’habitatge que recollia les qüestions que hi ha exposades en aquest post. Es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció del PP.

Sé el que vàreu dir a l’últim Ple (Sobre l’encert de fomentar la gestió pública o Més serveis per menys cost)

A l’última sessió del Ple municipal vam aprovar 4 encàrrecs a les nostres empreses municipals: Jarfels i SAC. Va ser un encert simplificar l’organigrama d’empreses municipals i passar de 5 empreses (3 municipals i 2 privades) a les 2 empreses municipals que actualment s’encarreguen de garantir els serveis de neteja viària i recollida de residus, de conservació i millora dels espais verds, d’aparcament en zona blava (a partir de l’abril també a la platja) i d’habitatge. Un mateix equip directiu amb visió global de la ciutat, escollit per processos professionals oberts i transparents, està dedicat a garantir el bon funcionament dels serveis però, a més, la gestió pública fa que els beneficis industrials de les empreses privades desapareguin i, per tant, que totes les despeses empresarials es destinin a millorar el servei. I és evident que, essent empreses municipals, hi ha molt més control per garantir que es destinen tots els recursos invertits als serveis establerts. Per tant, amb menor estructura i a un menor cost, garantint les condicions laborals del treballadors, els serveis són millors.

A Castelldefels trenquem mites. Les ideologies hegemòniques d’avui s’han encarregat de crear un mite segons el qual és en la iniciativa privada on es concentra la qualitat i l’eficiència, la professionalitat i el savoir faire, la creativitat i la innovació, l’excel·lència d’un bon servei. Dit d’una altra manera, tot allò públic és pitjor que el que és privat. Revisem les dades.

Jarfels deixarà de prestar serveis a privats. No té sentit que una empresa municipal competeixi amb la iniciativa privada de persones autònomes que poden oferir el mateix servei i, per tant, suprimir –lo de la cartera de Jarfels ajuda, indirectament, a jardiners autònoms que es guanyen la vida prestant aquest servei a cases particulars. L’encàrrec a Jarfels té un cost de 3,3 milions d’euros, un 5% superior que l’any passat. Aquesta pujada respon a l’increment de personal per al manteniment del mobiliari urbà i a la millora del manteniment de la franja forestal. Jarfels també farà treballs de manteniment i millora de l’arbrat urbà, més poda, més flors com s’ha vist fa pocs dies en diversos punts de la ciutat.

Les millores i els beneficis són força evidents en el servei de neteja viària i recollida de residus que va ser remunicipalitzat l’abril de 2017. Més treballadors, més maquinària –més eficient i sostenible i amb la novetat de disposar d’una fregadora-, més freqüència, més dedicació a tots i cadascun dels racons de la ciutat, més atenció a la ciutadania –amb el servei de whatsapp i el de neteja de pintades- són els trets característics de l’encàrrec que que té SAC per desenvolupar aquest servei per un import de 5,6 milions d’euros. Mentre que l’oferta més econòmica que va fer una empresa privada durant el mandat anterior era per un import de 6,1 milions d’euros per molts menys serveis, amb 500.000 euros menys, SAC posarà 10 màquines escombradores al carrer (l’ofertant privat n’hauria posat 8), les freqüències seran sensiblement altes (tant en laborables com en festius, doblant, triplicant, quintuplicant o incrementant –depenent de la zona de la ciutat- les que proposava l’empresa amb qui fem la comparació) i tindrà entre 93 treballadors i treballadores –en temporada baixa- i 110 –en temporada alta- netejant Castelldefels (front als 78 fixes que oferia l’empresa citada).

SAC també és l’empresa encarregada de gestionar i explotar l’estacionament en zona blava del casc urbà de Castelldefels, la de la platja també formarà part d’aquest paquet a partir de l’abril, moment a partir del qual, aquest servei proporcionarà 2,7 milions d’euros d’ingressos a l’ajuntament dels quals n’haurà de pagar un cost d’1,7, és a dir, l’ajuntament en traurà un benefici net d’1 milió d’euros. Però això no és tot. El fet que l’ajuntament sigui el recaptador directe i li aboni a SAC els serveis prestats, fa que tinguem més control públic sobre el bé públic.

Per últim, SAC també tindrà feina en tot el que fa referència a l’habitatge, tot i no ser una competència municipal. Serà qui gestionarà els 111 immobles de patrimoni immobiliari de la ciutat així com l’Oficina Local d’habitatge encarregada d’atendre i d’assessorar la ciutadania en tot aquest àmbit (lloguer, compra, eficiència energètica, ajuts a la rehabilitació, etc.). Qui executa el servei és una empresa municipal, és a dir, pública i, per tant, enfoca tots els seus esforços en millorar l’habitatge de Castelldefels tant pel que fa a determinar el nivell d’envelliment dels 111 immobles com pel que fa a la intervenció en problemàtiques com els habitatges buits o la presència de paneroles en alguns edificis.

En definitiva, només es tracta de fer servir els recursos per prestar un bon servei i gestionar-lo de forma transparent i democràtica de manera que la ciutadania tingui mecanismes de control i de decisió reals i no quedi cap escletxa per malversar el diner públic.

Incorporar treballadors en llocs de treball dignes, flexibilitat en la gestió, estalvi del benefici industrial i de l’IVA, fan que els serveis siguin millors i que els diners públics siguin per a l’erari públic, és a dir, per millorar les condicions de vida de la ciutadania que, al cap i a la fi, hauria de ser l’objectiu principal de totes les administracions.

Com més gestió pública, més atenció a l’interès general i al bé comú. Com més entitat i cos tinguin l’ajuntament i les nostres empreses municipals, que són de totes i tots i per a totes i tots, més milloraran les condicions de vida de la ciutadania. Pas a pas, amb aquesta bona gestió pública, demostrem que Castelldefels està en bones mans.

Castelldefels, el teu lloc al món

Durant 2017 hem aconseguit moltes fites, Castelldefels avança. El 4rt Institut, les renovació de la primera fase de les instal·lacions esportives de Can Roca, el desenvolupament del Pla de Barris de Vista Alegre, la nova seu de Serveis Socials al carrer Tomàs Edison, l’ampliació de l’aparcament i els nous espais per vianants i bicis a l’entorn de l’estació, les millores al Castell, la consolidació de l’eix històric; l’acord entre l’Ajuntament i la Generalitat per construir un tercer centre sanitari a la ciutat l’any 2020, les noves accions per fomentar el turisme, també amb un nou model de platja més sostenible i l’aposta per la dinamització del comerç local, o la recuperació de les polítiques de solidaritat i cooperació, amb una aposta ferma per la ciutat d’acollida, només són algunes de les actuacions que han fet que el Castelldefels que s’insinua per a 2018 sigui una ciutat més justa i més habitable.

 

Durant aquest any que deixem, hem entrat de ple en la implantació del nou servei de neteja i recollida d’escombraries i les millores que està comportant són palpables i visibles a la ciutat. Haver remunicipalitzat aquest servei ha fet possible millorar-lo i fer-lo més eficient i més sostenible. Al mes d’abril, renovarem tots els punts i tots els vehicles de recollida de residus, i agruparem els nous contenidors, que seran més funcionals, en illes ecològiques que facilitaran la recollida selectiva. Remunicipalitzant els serveis, en millorarem la seva qualitat. És per això que l’abril de 2018, l’empresa municipal SAC assumirà la gestió directa de l’aparcament de la zona blava i verda de la platja.

 

2018 serà l’any de la culminació dels grans projectes de ciutat que vam iniciar el 2015. Així, acabarem la transformació de Vista Alegre, perquè cap barri no quedi enrere, tindrem més espais per a la ciutadania disposant dels edificis que conformen l’eix històric i un Poliesportiu de Can Roca renovat, durem a terme la 4ª fase de remodelació del Castell amb la restauració de les sales interiors i la posada en marxa del centre d’interpretació històrica i continuarem fent ciutat, colze a colze amb la implicació de la ciutadania.

 

L’any que comença serà l’any de Castelldefels i de la seva gent i nosaltres continuarem en el nostre afany de fer de la nostra ciutat una ciutat més justa, més habitable i un lloc on tothom hi tingui cabuda. Seguim!

Toquen a una, ens toquen a totes

Aquests dies s’està celebrant el judici contra els 5 membres  de “la manada”, que van violar una noia de 18 anys durant la celebració de San Fermín el 2016. A Castelldefels, la cadena Hooters obrirà un local on s’utilitza l’exhibició de les dones com a atractiu principal. El Ministeri de Sanitat engega una campanya que victimitza les dones vinculant les violacions amb el consum d’alcohol. A data d’avui, han mort 55 dones a mans de les seves parelles, això és una mitjana de 5 cada mes. Fa pocs dies es llegia la notícia de 26 nenes refugiades, violades i ofegades al mar Mediterrani. De tot això ens queda pensar que hi ha vides que valen poc per ser viscudes, i per fer-ho amb dignitat.

Estem al segle XXI i les dones encara som ciutadanes de segona. És insòlit que no es faci front a aquesta situació com una qüestió política prioritària i fonamental, davant de la qual tots els esforços seran pocs mentre encara hi hagi dones desprotegides i homes que es considerin amb el dret de maltractar-nos, o de fer-nos servir com a mers objectes.

La filosofia de la cadena Hooters contribueix a aquesta identitat masculina, a aquest rol dominant ja que un dels mecanismes pel qual es rebaixa les dones és a través de la cosificació, on el cos de la dona es mostra i tracta com un mer objecte que ha de ser explotat i exposat. I on l’administració local ens trobem emmanillats, sense poder fer res, sense cap llei que ens impedeixi actuar davant d’aquests fets. Ens queda manifestar-nos com vam fer al ple de setembre on vam aprovar una moció de rebuig al tracte que es fa de les dones en aquesta cadena de locals de restauració -amb els vots a favor de PSC, Movem, ERC, CSPOT i CiU, el vot en contra de C’s i l’abstenció del PP- i sortir al carrer a donar suport a totes les mobilitzacions ciutadanes que hi hagi en aquest sentit, defensant el nostre dret inalienable de ser propietàries de la nostra vida i del nostre cos, en la mateixa mesura que ho són els homes.

Demà serà el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Les institucions i la societat tenim la responsabilitat de frenar aquesta visió i de fomentar que les dones siguem considerades ciutadanes de ple dret. A Castelldefels, com cada any, l’Ajuntament hem organitzat les XV Jornades per commemorar aquest dia. Aquest any tenien com a lema “Només si dic sí, és sí” i avui hem fet una concentració on també hi han participat els estudiants de l’IES Les Marines representant “Diari d’una motxilla”, un relat per explicar què és i què significa per una dona ser víctima d’aquesta violència.

Hem superat molts obstacles però encara queda molt per fer. El dia que les denúncies per violència de gènere siguin anecdòtiques; el dia que a una víctima de violació no se li qüestioni la seva condició de víctima; el dia que no es cosifiqui el cos de les dones per guanyar diners; aquell dia podrem considerar que som una societat madura. Mentrestant, haurem de continuar cridant.

El nostre futur, a les teves mans

El títol d’aquest post és el lema de la campanya que hem engegat l’ajuntament de Castelldefels i l’empresa municipal SAC per tal de fomentar la recollida selectiva de residus. Durant la Setmana de la Prevenció de Residus, que se celebra arreu d’Europa entre el 18 i el 26 de novembre, és important posar en valor que separar els residus és un element fonamental per garantir la cura de l’entorn que deixarem a les generacions futures. La nova maquinària del servei de neteja s’ha seleccionat tenint en compte criteris ambientals i implantarem un sistema de recollida de residus que vol facilitar la recollida selectiva gràcies a l’agrupació de contenidors en illes ecològiques.

La cura del medi ambient està a l’ADN de les polítiques que impulsem des de l’ajuntament. La fira d’energies renovables del passat 21 d’octubre en va ser una bona mostra. Durant la jornada, que va comptar amb la presència del meteoròleg Francesc Mauri, es van poder conèixer diferents solucions per fer servir les energies netes i respectuoses amb el medi ambient, propostes de mobilitat sostenible i mètodes per aconseguir més eficiència energètica en tots els àmbits. A Castelldefels, la cura del medi ambient és una prioritat que està present en totes les iniciatives que emprenem. En aquesta línia, el 18 de novembre amb el MeRRRcafels, el mercat de venda i intercanvi d’objectes de 2a mà, es va posar en valor una vegada més la necessitat de practicar les tres erres: Reduir, Reciclar, Reutilitzar que tenen com objectiu generar menys residus. MeRRRcafels se centra sobretot en la tercera R, la de “Reutilitzar”, que implica allargar la vida dels objectes, evitant que siguin residus prematurs, fomentant l’economia circular i posant-los en valor com a recursos.

Reduir el consum energètic, fent-ne un ús eficient també és una via de preservar el medi ambient alhora que aconseguim pal·liar les necessitats de moltes llars que actualment pateixen l’anomenada “pobresa energètica”, una nova forma de pobresa la principal expressió de la qual és la d’aquelles famílies que no poden fer-se càrrec de les factures dels seus suministres. Els passats dies 17 i 20 de novembre, es va impartir el taller “Desmuntant les factures de gas i electricitat” a l’espai Montserrat Roig i al CAP de Can Bou. Totes dues sessions han comptat amb l’assistència de força veïns i veïnes interessats en estalviar en el rebut dels suministres. Aquest taller, que tindrà les seves properes edicions el 29 de novembre a l’Espai del Mar i el 13 de desembre a l’antic Aulari de Vista Alegre, el duu a terme Ecoserveis, i està impulsat per l’Oficina Local d’Habitatge i l’empresa SAC amb la col·laboració de les regidories d’Habitatge, de Medi Ambient i de Serveis Socials.  És important donar a conèixer quines accions de la vida quotidiana poden ajudar a aprofitar més i millor les energies, abaratint la despesa econòmica alhora que s’ajuda el medi ambient.

Recordant el lema clàssic de “pensa globalment, actua localment”, ens fem conscients que en cada petit gest de la nostra vida quotidiana podem capgirar el desgast brutal que ha patit el medi ambient durant les últimes dècades. Preservar el medi ambient és a les nostres mans.

Solucions reals per Catalunya

El passat 1-0 es van mobilitzar milers de persones, també a Castelldefels amb una participació del 29%. Les motivacions dels seus participants van ser molt diverses. Molts van sortir a votar per decidir sobre el futur de Catalunya, una altra part per avançar en el camí cap a la independència. N’hi va haver d’altres que van acudir a votar, tot i creient que no era el referèndum que Catalunya mereixia, en veure la brutalitat de les càrregues policials comandades pel Govern del PP, i molts altres es van quedar a casa indignats per la mateixa situació. Tots ens vam trobar a les places el dia 3-O, a la de Castelldefels unes 2.000 persones, cosa mai vista a la nostra ciutat, en un acte unitari on tots teníem cabuda, per rebutjar la violència. La lliçó de la ciutadania aquests dies és una evidència, posa de manifest que tothom té alguna cosa a dir, hauria de fer que uns i altres sentissin l’obligació de buscar solucions reals. No hi ha veritats absolutes, ni un camí clar marcat.

Som molts els que tenim por davant el futur incert pel qual passa el país. Aquests dies veiem gestos. Vam veure al President obrir la porta al diàleg, aturant el camí del sí perquè sí, que no ens estava portant enlloc, oblidant-se de la meitat del país, dins de la qual hi ha molta gent que no es troben ni en un extrem ni en l’altre.

Ara, necessitem condicions pel diàleg i aquestes encara no es donen amb les mesures d’excepcionalitat aplicades a Catalunya i davant l’amenaça de 155. La irresponsabilitat del PP creant aquest conflicte – amb l’Estatut-, no donant posteriorment cap solució al problema -a través d’un referèndum pactat-, negant l’opció al diàleg -usant en canvi l’autoritarisme i la violència- . I ara, davant una possible reforma constitucional, que no ens portarà enlloc si no es fa escoltant a Catalunya i donant solucions reals, no només des de dalt, sino tenint en compte el que la ciutadania demana.

Amb diàleg i consens, la solució al conflicte seria duradora i satisfactòria per a tothom. Hem de tornar a la normalitat democràtica i poder avançar cap a un referèndum pactat amb objectius compartits. Fent-nos forts en aquelles grans majories que volen una sortida democràtica.

Castelldefels no s’atura!

Aquest estiu Castelldefels no s’ha aturat, hem sortit al carrer a gaudir de les festes majors acompanyant les entitats que s’han deixat la pell un any més perquè tots i totes puguem gaudir-ne! Ens hem apropat al Castell a gaudir del cinema a la fresca i de la nostra joia,que cada dia més gent coneix i valora i que aviat tindrà accessos nous. Molts també hem aprofitat per conèixer l’eix històric amb l’exposició de l’edifici de laRepública, on posem en valor el nostre patrimoni històric i dotem la ciutat de més equipaments. Hem gaudit de les nostres platges, les guinguetes, les activitats esportives i culturals,demostrant un any més el model de platja d’èxit implementat per aquest equip de govern, una platja per viure i conviure. I evidentment els veïns i veïnesde Castelldefels vam omplir la plaça per mostrar un cop més aquest ADN solidari que ens caracteritza per acompanyar en el dol a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, per rebutjar el terrorisme, acompanyant la ràbia i el dolor amb valors de convivència, diversitat i tolerància. A la vegada, la ciutat també ha aprofitat per continuar posant-se a punt. Hem vist el desplegament de tota la maquinària de neteja viària deixant nets els carrers, acompanyat de la col·laboració ciutadana amb el servei de WhatsApp i hem millorat el servei gràcies a la campanya de recollida de mobles. Des de Movem Castelldefels, conjuntament amb la comunitat educativa hem impulsat la remodelació de la zona de darrere l’estació, amb més places d’aparcament, un nou carril bici i un espai amable per als vianants. Han finalitzat les obres del nou edifici de Serveis socials, al carrer Thomas Edison, on s’oferirà un millor servei a la ciutadania. I el barri de Vista Alegre continua el seu desplegament urbanístic i amb un gran èxit de les activitats estiuenques. I ara ens endinsem en un nou curs, amb equipaments educatius posats a punt durant l’estiu amb millores a totes les escoles, un nou institut, una nova escola d’adults, una nova ubicació del PQPI. Per a nosaltres l’educació és un pilar fonamental.

Castelldefels avança gràcies a l’impuls de la ciutadania i a una acció municipal que s’adapta als seus anhels i a les seves preocupacions.

És així com construïm una ciutat més justa i més sostenible. Des de Movem Castelldefels estem convençuts que estem transformant Castelldefels!

Punt i seguit (dos anys d’Alcaldessa del canvi a Castelldefels)

Amics i amigues, que heu anat seguint aquest blog durant els dos últims anys, m’agradaria dedicar aquest post a fer balanç d’aquests dos anys al capdavant de l’alcaldia de l’Ajuntament de Castelldefels. I ho vull fer deixant com a testimoni les meves paraules del Ple municipal del passat dimecres, on em vaig acomiadar com a Alcaldessa, complint amb l’acord de govern signat per Movem, PSC, ERC, CSíPOt i CiU al juny del 2015.

“En primer lloc, vull agrair a tots aquells que heu decidit acompanyar-nos en aquest acte fent-ho molt més especial encara. També sabem que moltes altres persones no ens podeu acompanyar, però d’una manera o altra tots hi sou. Aquest és un acte de normalitat democràtica, amb el que donem resposta a l’acord que ens va permetre garantir la governabilitat de la nostra ciutat. Aquest Govern representa a la majoria de la població d’una ciutat com Castelldefels, diversa i transversal, i que fa dos anys ens va proposar un repte. Després de les eleccions de 2015 la ciutadania va parlar i ens va deixar un panorama polític plural i deixant en les nostres mans la feina d’arribar a acords.

Molts creien que era una feina impossible. Evidentment sabem que és molt més fàcil prendre decisions un sol, però ningú dubtarà que és molt més enriquidor fer-ho en equip. I nosaltres ho hem aconseguit. Hem millorat la ciutat, i no tan sols com les cinc forces polítiques que som, sinó com les quinze persones que treballem en aquest projecte de ciutat. Un projecte que avui en dia podem dir que és un projecte sòlid i estable que ens ha servit per transformar la ciutat, millorant la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de Castelldefels.

I ara que estem a l’equador d’aquest mandat, podem fer un balanç en positiu amb tota la feina que hem fet, consolidant les bases del camí cap a on hem volgut anar i cap a on hem dirigit les nostres polítiques. Vull remarcar els eixos principals en els quals hem estat treballant:

Un dels principals objectius que ens vam plantejar era el de recuperar la inversió publica a la nostra ciutat. A les diferents visites a tots els barris de la ciutat no m’he cansat de repetir una màxima i és que a Castelldefels tenim 180 kms de carrers, com d’aquí a Perpinyà, que s’han de mantenir, netejar, arreglar… Hem fet aquesta tasca amb Eva López, regidora de via pública, invertint més de 6 milions d’euros. Amb la voluntat de no deixar cap barri enrere. Incidint a la vegada en alguns barris amb projectes més estratègics, com el de Vista Alegre, amb Ramon Morera, com a regidor d’Urbanisme al capdavant, invertint en aquests dos anys, més del que s’havia fet des que es va iniciar el projecte. I impulsant la Urbanització del Barri de Bellamar, un altre projecte estratègic en el qual treballem de la mà de l’associació de veïns i veïnes del barri.

Hem millorat l’espai públic a la ciutat, i a la vegada també era important focalitzar aquesta inversió en els equipaments de la ciutat, prioritzant els serveis per les persones. I ho hem fet amb Natahalie Langer, regidora d’Educació, amb la construcció del quart Institut i la millora de les instal·lacions de les escoles públiques de la ciutat. Hem avançat en sanitat, amb el regidor Alex Company, fent la cessió del terreny per a la construcció del tercer centre sanitari a la ciutat, que estarà ubicat al barri de la muntanyeta. També han estat evidents les millores a les instal·lacions esportives. El regidor d’esports, Nico Cerpa, era conscient del gran esforç que havíem de portar a terme en quant al manteniment i la millora d’instal·lacions esportives. Hem arribat a la renovació integral en la seva primera fase del poliesportiu de Can Roca. Ens queda la segona fase i ja hem planificat el nou equipament esportiu al barri de Gran Via Mar, donant resposta a les peticions de les entitats, que ens reclamen més espais per portar a terme les seves activitats.

També vull destacar que ahir mateix inauguràvem l’exposició de l’Eix Històric, un projecte estratègic per a la ciutat, que transformarà el nostre centre urbà. Un projecte que el regidor d’Urbanisme, Ramon Morera, va veure clar des d’un primer moment, amb l’objectiu de recuperar el patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat i posar-ho al servei de la ciutadania. I que a la vegada ens permetrà treballar per recuperar una identitat col·lectiva, una preocupació moltes vegades compartida amb Jordi Maresma, regidor de Cultura. Aquest projecte també millorarà el paisatge urbà, ens donarà més equipaments, els podrem omplir de vida i els aprofitarem per dinamitzar econòmicament el centre de la ciutat, creant un pol d’atracció. Aquest projecte es complementa amb la feina feta al Castell, dinamitzat amb molt d’èxit amb “Els Diumenges al Castell” organitzat per l’Ana Quesada, regidora de Comerç i Turisme, i que ha atret fins a 7.000 persones en un sol dia, obrint les seves portes a la ciutadania. Aviat continuarem amb aquesta tasca de promoció de la nostra joia històrica, amb la remodelació de la 4a Fase del Castell amb fons europeus.
Les polítiques socials han estat a l’ADN d’aquest equip de govern. Amb Isabel Cabello, regidora de Serveis Socials, hem lluitat contra les desigualtats. Triplicant les ajudes socials, descobrint que aquestes necessitats socials continuen creixent a la nostra ciutat, amb una nova classe social, la dels treballadors pobres, aquells que, tot i tenir feina, aquesta és precària i presenten dificultats per arribar a final de mes. Per això era imprescindible acompanyar aquestes polítiques socials de polítiques de promoció econòmica i de l’ocupació, i ho hem fet amb més de 200 plans d’ocupació, amb més de 200.000€ invertits en bonificacions a les empreses, ajudes a l’emprenedoria i al foment de la contractació. No ens hem oblidat de les polítiques d’habitatge, amb la regidora Ana Quesada, que ha deixat la seva petjada en aquest àmbit, amb l’exempció de les plusvàlues a aquelles persones que estaven patint desnonaments, o amb les subvencions a l’IBI per a les persones més desafavorides.

No vull deixar de fer menció d’un tema cabdal, que també vam marcar l’inici d’aquest mandat. La lluita contra la xacra social de la violència masclista que acaba de manera tràgica amb la vida de moltes dones al nostre país. Vam crear un protocol d’emergència per actuar en aquests casos i ara ja tenim un centre de referència per les dones a la ciutat, el “Montserrat Roig” i hem incrementat fins a un 90% el pressupost en polítiques d’igualtat. Amb Jordi Planell, regidor de Governació, hem treballat també la vessant de la seguretat, recuperant la policia assistencial i de proximitat.

Amb la voluntat d’establir quin model de ciutat volem entre tots i totes, hem treballat des de diferents vessants. Per una banda, implantant un nou model de platja, en el que hem treballat colze a colze amb els companys Toni Casas i Eva López. Amb la feina realitzada conjuntament amb les associacions de veïns i veïnes, i també amb el sector econòmic, buscant un equilibri de convivència que permeti el desenvolupament econòmic de la nostra platja garantint a la vegada la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat. Un treball complicat i dur, però ja hem pogut comprovar que és una proposta d’èxit i que està donant molt bons resultats. Amb més guinguetes a la platja, amb activitats cada cap de setmana, però respectant el descans dels veïns. Un nou model de platja, que està vinculat també amb els segells de qualitat del turisme familiar, esportiu i gastronòmic, i que ens permeten situar Castelldefels al mapa turístic del nostre país.

Un altre model per el qual hem apostat a Castelldefels és la Ciutat del Coneixement, l’aposta que hem fet amb la universitat, per vincular Castelldefels al campus de la UPC, per intentar aconseguir que totes les empreses de Castelldefels també puguin incorporar innovació mitjançant l’Oficina de Transmissió de Coneixement que hem impulsat des de la Guaita. També ho hem fet invertint en la incubadora de l’ICFO i un projecte d’un espai de proves per drons que encara està per desenvolupar.

En aquests dos anys també hem treballat per recuperar els serveis públics i de qualitat, assumint la responsabilitat que tenim com a governants. En el nostre cas, el projecte més ambiciós és el de la remunicipalització del servei de neteja viària i de recollida d’escombraries. Fer-ho realitat no ha estat fàcil, ens ha portat molt temps i dedicació. Molts treballadors de l’Ajuntament també s’han deixat la pell. I el secretari i l’interventor municipal també ens han acompanyat en aquest procés. Amb aquest projecte hi donarem un nou impuls a la ciutat. És una aposta valenta. I en paral·lel hem reestructurat les empreses municipals, tancant Castelldefels Projeccions, i renovant i enfortint Jarfels i SAC. Hem demostrat que des d’un Govern de progrés gestionem de manera eficaç i responsable, i fent-ho de manera transparent, i comptant amb l’acompanyament de la ciutadania. Ara iniciarem un nou procés, el de la municipalització de les zones blava i verda d’aparcament de la platja, amb la que recuperarem la gestió pública de les 5.000 places que el PP va privatitzar.

Totes aquestes inversions, i tota la nostra política, l’hem pogut desenvolupar gràcies a la gestió responsable dels recursos municipals, amb el regidor d’Hisenda, Toni Casas. La bona feina s’ha traduït en més increment de les inversions públiques, fins a la xifra dels 20 milions d’euros; i en la reducció del deute municipal, situant-lo en el nivell més baix dels últims anys. Hem donat resposta a les necessitats de la ciutadania, i aquesta feina ha estat compatible amb la gestió eficient dels recursos públics.

Vull posar en relleu que hem pogut desenvolupar tota aquesta tasca amb la implicació dels veïns i veïnes de Castelldefels. Ens van acompanyar en una primera fase, quan les cinc forces polítiques vam construir aquest projecte consolidat, posant en comú els programes electorals amb els quals ens vam presentar a les eleccions. Poc després ho vam fer créixer, consultant a la ciutadania, visitant tots els barris, escoltant les seves propostes i incorporant-les a la nostra tasca de Govern. La ciutadania ha estat present en el nostre dia a dia. Queda molta feina per fer. Hi ha moltes peticions per resoldre, però tenim una diagnosi clara de les necessitats de la ciutat. Aquests espais compartits amb la ciutadania els hi donem continuïtat des de l’àrea de Participació que organitza les audiències de veïnat, en sessions de treball compartit i col·laboratiu.

En definitiva, crec que podem estar molt orgullosos de la ciutat que tenim i com les entitats també s’encarreguen de mantenir-la viva, omplint les nostres agendes, gaudint amb la seva implicació diària per millorar Castelldefels. Vull agrair la seva proximitat i acompanyament en aquests dos anys.

Totes aquestes mesures que hem anat treballant i desenvolupant tenen un denominador comú, la de la política feta amb valors. Valors com la justícia social i la lluita contra les desigualtats. Valors de la sostenibilitat, en la lluita contra el canvi climàtic present en el plantejament de tots els projectes desenvolupats. També ho ha estat la solidaritat, recuperant tots els projectes de cooperació, pensant més enllà de les nostres fronteres, i convertint Castelldefels en ciutat d’acollida per la població refugiada. Hem recuperat la memòria històrica, amb la regidora Lourdes Armengol, responsable de l’arxiu municipal, i amb accions com la recuperació del nom de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado o l’Edifici de la República. I no oblidem les polítiques d’igualtat. Amb la companya Maria Miranda, som les primeres dones Alcaldesses de Castelldefels, incorporant una visió femenina en totes les nostres polítiques.

Fent balanç ens podem sentir molt orgullosos de la feina que hem fet durant aquests dos anys. Segurament hem comès alguns errors, coses que no s’han fet bé o que es podrien haver fet millor. Potser hi ha decisions que no tots compartim, però assumir la responsabilitat de governar la ciutat també suposa prendre decisions. Però el que us puc garantir és que ens hem deixat la pell, i ho continuarem fent. Crec que s’ha fet una molt bona tasca. Estic molt orgullosa de com s’ha treballat i de com hem aconseguit tirant endavant les nostres idees i els nostres projectes. Fa dos anys érem un equip novell amb un objectiu compartit, que era treballar per Castelldefels i millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

Per mi han estat els dos anys més intensos de la meva vida, però he tingut la sort de dedicar tot el temps, dia i nit, a la ciutat que estimo, a fer una feina que m’agrada i això és el que ha mantingut el meu somriure tot aquest temps.
Però, vull que sapigueu, que aquests dies analitzant tota aquesta dedicació, crec que el que estic fent és retornar-li a la ciutat tot allò que m’ha donat. La ciutat ens va acollir a la meva família i a mi, ara fa 27 anys. Vaig arribar de l’argentina amb la meva família, i aquesta ciutat ens va donar l’oportunitat de construir una nova vida. La meva història personal, aquí a Castelldefels, és la mateixa de molts veïns i veïnes, arribats d’altres llocs del món que s’han integrat i que han fet de Castelldefels la seva llar, també buscant noves oportunitats.

Moltes de les polítiques que s’impulsen des d’aquest ajuntament ens ajuden a millorar molt la vida de la gent obrint moltes portes i així ho van fer amb la meva família. Per això són tan importants les ajudes que impulsem des dels serveis socials, les polítiques d’integració cultural i social, les que garanteixen la igualtat d’oportunitats i les polítiques de promoció econòmica, com les que van fer possible que els meus pares tinguessin la seva primera oportunitat a la seva arribada a Castelldefels. Vull parlar també de l’educació pública de qualitat, en la que jo em vaig formar, i del sistema de normalització lingüística que ens permet a la gent que hem vingut de fora viure amb normalitat en aquesta ciutat. Totes aquestes polítiques que m’han marcat també són las que m’han permès ser avui la primera alcaldessa de Castelldefels. Continuaré exercint amb responsabilitat i valors la meva responsabilitat, a partir d’ara, com a primera tinenta d’Alcaldia, regidora de Presidència i Comunicació i presidenta de SAC, l’empresa municipal que té com a gran projecte la remunicipalització de la neteja viària i la recollida d’escombraries.

També vull tenir paraules de record per al meu company i amic Jordi Miralles, que ens va deixar només començar el mandat, massa aviat, quan encara tenia molt per fer i per donar a la nostra ciutat. En el dia a dia l’hem trobat molt a faltar, però l’hem tingut molt present; fins i tot crec que ens ha contestat a moltes de les preguntes que ens fèiem sobre com afrontar molts dels reptes que teníem al davant. Aquest reconeixement i el fort aplaudiment és per la seva memòria.

I ja per acabar vull fer públic el meu suport més sincer i la meva fidelitat més absoluta a la companya Maria Miranda, la meva Alcaldessa a partir d’ara mateix. Li desitjo tot el millor al capdavant d’aquesta responsabilitat que assumirà en el Ple del pròxim dissabte. Maria, em tens al teu costat i posaré tot el que estigui al meu abast per ajudar-te en aquesta tasca.

Moltes gràcies al meu equip de l’Alcaldia, a la meva família, les meves amigues, els companys i companyes del grup municipal de MOVEM, als d’ICV del Baix Llobregat, a les entitats de la ciutat i a Ramon Josa, que està aquí fent fotos.

Ens continuarem trobant en aquest camí, fent ciutat”.

Candela López Tagliafico

Castelldefels. 09.06.17

Els Premis Ciutat de Castelldefels sintetitzen els nostres valors cívics

Aquest mes hem lliurat els Premis Ciutat de Castelldefels, uns guardons que reconeixent la tasca de persones, entitats, empreses i associacions de la ciutat, ens ajuden a reforçar el sentiment de pertinença a Castelldefels, l’orgull de pertànyer a la comunitat que conformem tots aquells que hem nascut, vivim i treballem aquí. Aquests premis sintetitzen els valors que ens identifiquen com a ciutat: la tolerància, la solidaritat, la capacitat per ser acollidors, la transversalitat, l’aposta pel progrés, l’emprenedoria, la modernitat, la innovació, la cultura i el coneixement.

Des d’aquí vull mostrar el meu reconeixement a les persones i les entitats guanyadores. El premi al foment de valors socials i cívics, a l’equip de nens afectats per paràlisis cerebral i altres lesions del Futbol Sala Castelldefels. El premi d’economia i innovació ha reconegut la tasca de la Cooperativa Delta, empresa especialitzada en temes d’infància i família. El premi Ciutat de Castelldefels ha estat per Ma Josep Udina i Pep Solè, veïns de Castelldefels que han contribuït a la ciutat des de la vessant social i cultural, sent regidors de l’Ajuntament, col·laboradors amb els mitjans locals i comarcals i sent fundadors de la Coral Margalló i de l’Associació Musical de Castelldefels. I el premi especial Ciutat de Castelldefels ha estat per l’arqueòloga Montserrat Sanz, especialista en paleofauna i investigadora, descobridora de diverses restes de Neandertals a la nostra ciutat.

Fa molts anys que Castelldefels és una ciutat moderna que acull a una població activa, somniadora, imaginativa, emprenedora i amb talent. Som una comunitat que aposta pel desenvolupament i el progrés social, cultural i econòmic. Ho fem invertint en formació, innovació i talent, en sectors que estan en permanent estat de renovació. El campus de la UPC, el Parc Mediterrani de la Tecnologia o tot el teixit comercial i empresarial de la ciutat són un bon exemple d’aquesta realitat.

Castelldefels és un referent en termes de justícia social, equilibri territorial i solidaritat entre les persones. És a dir som un referent en valors. Valors que no cotitzen en Borsa però que sí ens enriqueixen com a persones. La multiculturalitat que gaudim a la ciutat històricament, amb més d’un centenar de diferents nacionalitats entre el veïnat, és la base d’aquesta ment i aquesta actitud d’estar permanentment oberts al món, oberts a la sensibilitat social envers els més desafavorits. Som una ciutat acollidora i empàtica, amb els que pateixen al nostre voltant, però també amb aquells, com la població migrada i refugiada, que encara continua patint a les portes d’aquesta Europa que no vol atendre les seves necessitats bàsiques de supervivència. Nosaltres, a Castelldefels, sí que obrim les nostres portes perquè la dignitat de l’ésser humà no entén de fronteres ni de quotes; i nosaltres estem per respectar i defensar la dignitat de la gent que pateix.

Una altra característica que ens defineix com a ciutat és l’activisme de la nostra gent, el grau de participació, d’implicació dels nostres veïns i veïnes en totes aquelles iniciatives, tant públiques com privades, que es desenvolupen al llarg de l’any a Castelldefels. Som una ciutat que creix dia rere dia, amb el moviment associatiu, amb centenars d’entitats que venen a l’Ajuntament cada setmana per demanar-nos nous espais, llocs públics per desenvolupar les seves jornades. Activitats per gent gran, per joves, per públic familiar, per expressions artístiques, per projectes de tipus empresarial, turístic, de foment de l’economia i de recerca del talent. Entitats esportives, culturals, socials i empresarials. El ventall de possibilitats és cada vegada més ampli i totes aquestes activitats tenen un denominador comú, el civisme. Un concepte que moltes vegades associem únicament al fet de tenir cura de la neteja dels carrers, que també; però el civisme també té a veure amb el compromís que tots i totes tenim amb la vida social i participativa de la ciutat. Enguany els veïns i les veïnes han pogut votar, han pogut decidir amb la seva participació la identitat dels guanyadors dels premis. Estem molt orgullosos de fomentar aquestes eines de participació des de l’Ajuntament i de com el veïnat respon sempre a la nostra invitació per fer ciutat, per construir la ciutat entre tots i totes

Tot plegat, aquest esperit ciutadà i aquests valors, és el que reconeixem en cada edició dels Premis Ciutat de Castelldefels. Em sento orgullosa de ser de Castelldefels. Em sento orgullosa de compartir ciutat amb tots els veïns i veïnes, i em sento molt orgullosa de formar part d’una comunitat que té a persones i entitats com les que hem reconegut amb els guardons dels Premis Ciutat de Castelldefels.

http://www.elcastell.org/ca/hemeroteca.asp?id=12060&total=10114&pr=25&ul=32&SelMes=5&SelAny=2017

Candela López Tagliafico

Castelldefels.  23.05.17